Skip to content

List of publications

Peer-reviewed articles

Molbæk-Steensig: ‘Who is responsible for the protection of human rights in Kosovo?’.  Nordisk østforum. Vol. 34. 2020.

Molbæk-Steensig: ‘In defence of the dynamic interpretation tradition at the European Court of Human
Rights’. The Universal. Vol 2. 2018. Denmark. Available at: https://www.academia.edu/37632638/In_Defence_of_Dynamic_Interpretation_Tradition_at_the_European_Court_of_Human_Rights

Molbæk-Steensig:  ‘Politicisation of Enlargement: The future of the Balkans in Europe.’ Bezbednosni dijalozi. Vol 8(2). 2017. Skopje University. 

Molbæk-Steensig:  ‘The prohibition of retroactive law and other safeguards when conducting institutional reform: The right to non-recurrence in Bosnia og Herzegovina.’ International
Journal on Rule of Law, Transitional Justice og Human Rights.
 Vol 7. December 2016. Pp. 138-146. Available at: 
https://www.academia.edu/31125293/INTERNATIONAL_JOURNAL_OF_RULE_OF_LAW_TRANSITIONAL_JUSTICE_OG_HUMAN_RIGHTS_Year_7_Volume_7 

Molbæk-Steensig:  ‘Reviewing the narrative of the double stogard Europe concerning collective minority rights’. International Journal on Rule of Law, Transitional Justice og Human Rights. Vol. 6.
December 2015. pp. 13-27. Available at: 
https://www.academia.edu/20060564/Reviewing_the_narrative_of_the_double_stogard_Europe_concerning_collective_minority_rights 

Book-chapters and working papers

Scheinin/Molbæk-Steensig: ‘Pandemics and Human Rights: Three perspectives on human rights assessment of strategies against COVID-19’.  EUI Department of Law Research Paper 01/2021.

Scheinin/Molbæk-Steensig: ‘Human rights-based versus populist responses to the pandemic’. In  Morten Kjaerum, Martha F. Davis, Amanda Lyons: COVID-19 and Human Rights. 2021

Molbæk-Steensig: ‘Kosovo og the oddities of
not being a recognised state’. In: Bülent Ağir (ed.): Kosovo: Past,
Present og Future. Nova. 2019

Book Reviews

‘Globalising transitional
justice: Contemporary Essays’ by Ruti Teitel.’ International Journal on
Rule of Law, Transitional Justice og Human Rights. Vol. 8. December
2017. Pp 148-155. Available at https://www.academia.edu/35450263/INTERNATIONAL_JOURNAL_OF_RULE_OF_LAW_TRANSITIONAL_JUSTICE_OG_HUMAN_RIGHTS_Year_8_Volume_8  

Blogs


Molbæk-Steensig: ‘Something Rotten in the State of Denmark?’. 26.4.2018. Verfassungsblog. Available at: https://verfassungsblog.de/something-rotten-in-the-state-of-denmark/, DOI: https://dx.doi.org/10.17176/20180426-124756.


Molbæk-Steensig: Particularities in the challenge to the rule of law in Eastern Europe. 25.3.2020. Populism Archives. Constitutionalism and Politics Blog EUI. Available at: https://blogs.eui.eu/constitutionalism-politics-working-group/particularities-challenge-rule-law-eastern-europe/ 


Teaching/lecturing/public speaking:

Full courses

2017-2019: Legal philosophy and legal sociology (Ret, Moral og Politik): 6th sememster Bachelor of law, Copenhagen University Faculty of law. 


2016-2018: Fundamental rights of the individual in the Danish Constitution and in the European Convention on Human Rights (Individets Grundlæggende Rettigheder). 2nd semester Bachelor of Law, Copenhagen University Faculty of law.


Short Courses

2019: Populism & Nationalism. At the People’s University (Folkeuniversitetet). Copenhagen University.


2019: Foreign policy for the EU. People’s University (Folkeuniversitetet). University of Southern Denmark, Kolding. 


Guest lecturer

1st International Summer School on Human Rights Protection under the ECHR: The reform process at the ECtHR. Leipzig University. September 2019

International Sarajevo Summer School: The populist threat to transitional justice. Sarajevo University. July 2017.


Copenhagen University, Institut of Cross-Cultural studies: Minority rights in Croatia. 14. November 2016.


Non-academic publications (in Danish):

Edited volume:

Molbæk-Steensig (ed.): Kan EU skabe fred i verden? Demokrati I Europa Oplysningsforbundet DEO. 60 pages. 2018.

News-articles
Danmark er blevet dømt for brud på menneskerettighederne, men mediedækningen udebliver. Information. 19.7.2019.

’Jean Monet-professorer: Smid FIDEZ ud af den konservative gruppe i
Europa-Parlamentet.’ Magasinet Europa. 25.12.2018. Available at: http://magasineteuropa.dk/jean-monnet-professorer-smid-fidesz-ud-af-den-konservative-gruppe-i-europa-parlamentet/

’Forskel på ret og moral: Levakovic-dom ved menneskerettighedsdomstolen’. Magasinet Europa.
9.11.2018. Available at: http://magasineteuropa.dk/forskel-paa-ret-og-moral-levakovic-dom-ved-menneskerettighedsdomstolen/ 

’Rumænsk regering lukker munden på EU-minister’. Magasinet rØST. 26.10.2018. Available at: https://magasinetroest.dk/rumaensk-regering-lukker-munden-pa-eu-minister/

‘Boykot – afmægtig protest eller valgteknisk strategi?’. Magasinet rØST.
11.10.2018.  Available at: https://magasinetroest.dk/boykot-afmaegtig-protest-eller-valgteknisk-strategi/

’EU-domstolen kræver fri bevægelighed – nu også for homoseksuelle’. 6.6.2018. EU-Nyt.
Available at: http://deo.dk/eu-nyt/nyheder/2018/eu-domstolen-kraever-fri-bevaegelighed-%E2%80%93-nu-ogsaa-for-homoseksuelle/  

‘Kosovo-serbisk politikers død eskalerer ikke etniske spændinger’. 23.1.2018. Magasinet rØST. Available at 
https://magasinetroest.dk/kosovo-serbisk-politikers-dod-eskalerer-ikke-etniske-spaendinger/ 

En introduktion til menneskerettighedskonventionen i dansk ret’. Magasinet Europa. 15.12.2017.
Available at: http://magasineteuropa.dk/introduktion-menneskerettighedskonventionen-dansk-ret/ 

‘Kan fund af massegrave bidrage til forsoning?’ Magasinet rØST. 15.12.2017. Available at:https://magasinetroest.dk/kan-fund-af-massegrave-bidrage-til-forsoning/

‘Sokratisk selvmord i Haag giver vind i sejlene for etnonationalister’. Magasinet rØST. 30.11.2017.
Available at: https://magasinetroest.dk/sokratisk-selvmord-i-haag-giver-vind-i-sejlene-for-etnonationalister/

’Kriminaliseringen af marginaliseringen’. Magasinet Europa. 5.6.2017. Available at: http://magasineteuropa.dk/kriminaliseringen-af-marginaliseringen/ 

’Fra offer til overlever – krigsbarndomsmuseet i Sarajevo’. Magasinet rØST. 25.5.2017.
Available at https://magasinetroest.dk/fra-offer-til-overlever-krigsbarndoms-museet-i-sarajevo/

’Demokratiet holder i Makedonien’. Magasinet rØST. 16.5.2017. Available at: https://magasinetroest.dk/demokratiet-holder-i-makedonien/

’Det bulgarske parlamentsvalg og den Ankaraianske hest’. Magasinet rØST. 23.3.2017. Available
at: https://magasinetroest.dk/det-bulgarske-parlamentsvalg-og-den-ankara-ianske-hest/

’Romahadet er allemandseje i Danmark’. Magasinet Europa. 07.01.2017. Available at: http://magasineteuropa.dk/romahadet-allemandseje-danmark/

’Den bosniske drøm om Europa’. Magasinet rØST. 19.12.2016. Available at: https://magasinetroest.dk/den-bosniske-droem-om-europa/

’Popsangerens folkeafstemning og Pilotens præsidentvalg’. Magasinet rØST. 17.11.2016.
Available at: https://magasinetroest.dk/popsangerens-folkeafstemning-og-pilotens-praesidentvalg/

‘Anmeldelse: Stjernegod journalistisk beretning om Balkankrigene’. Magasinet rØST.
17.10.2016. Available at: https://magasinetroest.dk/stjernegod-journalistisk-beretning-om-balkankrigene/

‘Serbien åbner to EU-kapitler efter aftale med Kroatien’. Magasinet rØST. 17.8.2016. Available
at: https://magasinetroest.dk/serbien-aabner-to-eu-kapitler-efter-aftale-med-kroatien/

’Et skridt nærmere forsoning i Bosnien?’. Magasinet rØST. 8.7.2016. Available at: https://magasinetroest.dk/et-skridt-naermere-forsoning-i-bosnien/

‘Kroatien forsinker Serbiens EU-medlemskab’. Magasinet rØST. 15.5.2016. Available at: https://magasinetroest.dk/kroatien-forsinker-serbiens-eu-medlemsskab/

Molbæk-Steensig Helga og Mikkel Høegh: ’Retsforbeholdet gør det svært for virksomheder at
inddrive gæld’. Tænketanken EUROPA Brief. 10. December 2014. pp 1-4. Available
at: http://thinkeuropa.dk/oekonomi/retsforbeholdet-goer-det-svaert-virksomheder-inddrage-gaeld

Civic education public meetings
7.5.2019: ’Europaparlamentsvalget’ et valgmøde på TH-Langs HF og VUC i Silkeborg med politikerpanel.

28.3.2019: ’EU-valget og Østeuropa’ netværksmøde med Magasinet rØST i Europahuset. Jeg var ordstyrer på dagen og holdt et oplæg ved navn ’Om at tale offentligt om emner ingen ved
noget om’

3.12.2018: ‘Hvad er Fred?’ et foredrag for Freds- og stabiliseringsberedskabsforeningen.

29.11.2018: ’EU’s udenrigspolitik’. Ry Aftenskole/Bjedstrup Aftenhøjskole.

15.11.2018: ‘Bosniens vej mod EU-medlemskab’ – Debatmiddag. DEO. København.

7.11.2018: Hvem skal bo i Europa? – Aarhus, med DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet.
Debatmøde om flygtningekrisen med Helga Molbæk-Steensig og Louise Halleskov
Storgaard. 137 deltagere.

5.11.2018 Borgerhøring – Hvalsø. Taler: Helga Molbæk-Steensig. – DEO – Demokrati I Europa
Oplysningsforbundet. 

1.11.2018 Borgerhøring – Næstved. Talere: Helga Molbæk-Steensig og Michael Birkkjær Lauritsen

30.10.2018 Borgerhøring – Maribo. Talere: Helga Molbæk-Steensig og Kasper Tonsberg Schlie

29.10.2018 Borgerhøring – Holbæk. Taler: Helga Molbæk-Steensig

25.10.2018 Borgerhøring – Esbjerg. Taler: Helga Molbæk-Steensig

24.10.2018 Borgerhøring – Haderslev. Taler: Helga Molbæk-Steensig 

23.10.2018 Borgerhøring – Sønderborg. Taler: Helga Molbæk-Steensig 

27.9.2018 Borgerhøring – Lemvig. Talere: Helga Molbæk-Steensig og Kasper Tonsberg Schlie

26.9.2018 Borgerhøring – Ringkøbing. Talere: Helga Molbæk-Steensig og Kasper Tonsberg Schlie

25.9.2018 Borgerhøring – Hjørring. Talere: Helga Molbæk-Steensig og Kasper Tonsberg Schlie

20.9.2018 Borgerhøring – Svendborg. Talere: Helga Molbæk-Steensig og Maria Rosenberg Rasmussen

19.9.2018 Borgerhøring – Middelfart. Talere: Helga Molbæk-Steensig og Maria Rosenberg Rasmussen

18.9.2018 Borgerhøring, Randers Talere: Helga Molbæk-Steensig og Maria Rosenberg Rasmussen

15.9.2018: Skal Hele Balkan med i EU? – DEO – Ordstyrer på debat med Christian Axboe Nielsen og Zlatko Jovanovic in Aarhus.

16.6.2018: Kan EU skabe fred I verden? – FOLKEMØDET – Jeg var ordstyrer på et debatmøde med Jørn Boye Nielsen, Jørgen Estrup, Lars Bangert Struwe og Rasmus Nørlem Sørensen.

16.5.2018:  Kan EU skabe fred i verden? DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Debatmøde på Dokk1 in Aarhus med Helga Molbæk-Steensig og Rasmus Nørlem Sørensen.

7.5.2018: Kan EU skabe fred i verden? DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Konference på Christiansborg med Rasmus Nordqvist, Rasmus Nørlem Sørensen, Helga Molbæk-Steensig, Charlotte Flindt Pedersen, Maria Stage, Alexoger Borum, Peter Viggo Jakobsen, Bjarke Møller, Jørn Boye Nielsen.

19.4.2018: Boglancering: Kan EU skabe fred i verden?  DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Debatmøde med Peter Viggo Jakobsen, Rasmus Nørlem Sørensen, Staffan Dahlöf og Helga Molbæk-Steensig.

19.4.2018: UnConference: EU og International Konfliktløsning – DEO – Demokrati i Europa
Oplysningsforbundet. UnConference med Alexoger Borum, Mie Shamir og Peter Qvist Johansen.

5.4.2018: Kan EU rumme Orban? DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Debatmøde det ungarske valg med Krisztina Vas Nørbæk og Rasmus Nørlem Sørensen.

16.3.2018: The Other side of everything – CPH DOX – Ordstyrer på debatmøde med Torben Hansen, Zlatko Jovanovic og Ismar Dedovic 

15.3.2018: Putin, Putin eller Putin? – DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Debatmøde om det russiske valg Jon Reinhardt-Larsen og Flemming Splidsboel. 101 deltagere.

22.2.2018: Er EU et fredsprojekt? – DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Debatmøde med Jørn Boye Nielsen og Helga Molbæk-Steensig. 93 deltagere.

11.5.2017: Quit Staring at my Plate. – Beofilm – ordstyrer på et Q&A med skuespillerne
Zlatko Buric, Mia Petricevic, Arijana Culina og Karla Brbic efter screening af den kroatiske film: Quit starring at my plate. 

Contributions to Radio

DR P1 Orientering Europa 18.11.2018: Om resultaterne af vores borgerdialoger

DR P1 Orientering Europa 23.9.2018: Om planerne for vores borgerdialoger

Radio24syv Datolinjen 3.9.2018: Om diplomatiske relationer mellem Kosovo, Serbien og EU.

Radio24syv Datolinjen 5.2.2018: Om den Græsk-Makedonske navnestrid

Radio24syv Datolinjen 16.1.2018: Om mistillidsvotummet mod den rumænske premierminister Mihai Todose

Radio24syv Datolinjen 14.8.2018: Om demonstrationerne i Rumænien

Radio24syv Datolinjen 4.6.2018: Om slovensk politik.

P1 Morgen. 24.11.2017: Om dommen over Ratko Mladic.

Kristeligt Dagblad. 22.11.2017: Om dommen over Ratko Mladic.

Radio24syv Datolinjen: 11.9.2017: Om den rumænske folkeafstemning om definition af ægteskabet

P1 Eftermiddag 1.9.2017: Om segregation I bosniske skoler

Radio24syv Datolinjen: 22.6.2017: Om mistillidsvotummet over den rumænske preimerminister Sorin
Grindeanu, 

Radio24syv Datolinjen: Påske 2017: Om Balkankultur og politik.