Skip to content

List of publications

Research [with links]

Hoek, N. M (2023), Addressing Legal Myths about the Proposed EU Nature Restoration Law (blog), Verfassungsblog.

Hoek, N.M, and others (2023), Implementing the Rights of Nature: an EU Natureship to address Anthropocentrism in Environmental Law?, Utrecht Law Review.

Hoek, N.M (2022), Het Europees Natuurbeschermingsrecht: van behoud naar herstel, Milieu & Recht, Vol. 9, p. 683-688.

Hoek, N.M (2022) A Critical Analysis of the Proposed Nature Restoration Regulation, European Energy and Environmental Law Review, 31 (23).

Hoek, N.M. (2022). REDD+ through the Lens of Natural Ecosystem Values. Environmental Law Network International (ELNI) Review, 22, 10-17. doi: https://doi.org/10.46850/elni.2022.002.

Hoek, N.M. (2022). The Habitats Directive and Heath. The Strain of Climate Change and Nitrogen Deposition. European Energy and Environmental Law Review, 31 (1), 41-53.

Hoek, N.M. (2022, January 22). HvJ Satini-S: Compensatie voor het rood staan door groene regels: onrechtmatigde staatsteun of noodzakelijk grondrecht?, (case note) ECHR Updates.

Hoek, N.M. (2022). The Protection of Plants: new insights [Book Review International Conservation Law the Protection of Plants in Theory and Practice], Environmental Law Review, 24(2) p. 261-262.

Hoek, N.M. (2022) The shifting baseline syndrome sustaining the Anthropocene. (blog.), ClimateCultures.

Hoek, N.M. (2021). Zorgvuldigheid voor mens en milieu bij internationaal ondernemen, van vrijwilligheid naar bindende regels. Milieu & Recht, 48 (7), 568-569.